Tại 5Gfoods, chuyên gia đầu ngành thịt của Australia với 35 năm kinh nghiệm phụ trách sản xuất để đảm bảo quy trình giết mổ, pha lóc tuân thủ đúng quy trình, đạt tiêu chuẩn ISO 22000-2018 cho ra sản phẩm thịt chất lượng cao, mềm ngọt tự nhiên.